Екип

 • Иво Желев

  Изпълнителен директор

  i.zhelev@estat.bg

 • Яна Георгиева

  Главен консултант "Политики"

  y.georgieva@estat.bg

 • Йоана Ангелова

  Стратегическо и бизнес развитие

  j.angelova@estat.bg

 • Нина Томова

  Ръководител отдел "Статистика и обработка на данни"

  n.tomova@estat.bg

 • Димитра Воева

  Ръководител проекти

  d.voeva@estat.bg

 • Георги Здравчев

  Ръководител проекти

  g.zdravchev@estat.bg

 • Ана Андреева

  Ръководител отдел „Теренна работа“

  a.andreeva@estat.bg

 • Лидия Андреева

  Програмиране и обработка на данни

  l.andreeva@estat.bg

 • Силяна Димитрова

  Главен счетоводител

  s.dimitrova@estat.bg