Актуално

В момента работим по:

 • navodnenie_Mizia(1).jpg

  Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи

  Провеждане на проучвания и разработване на стратегически документи за целите на подготвителната фаза на проекта, текущия мониторинг и оценката на въздействието от изпълнението на дейностите за повишаване готовността на целевите групи за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, във връзка с изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

 • airport-2373727_640.jpg

  Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

  Маркетингово проучване на качество на обслужване и степента на удовлетвореност на пътниците и авиокомпаниите от услугите, предоставяни на летища Варна и Бургас за 2017 г.

 • pic.jpg

  Национална агенция за приходите

  Организиране и провеждане на специализирано пазарно проучване на тема "Потребление на специфични стоки и услуги и източници за реализиране на доходи"

 • kid-1241817_1920.jpg

  УНИЦЕФ

  Количествено проучване относно насилието над деца в България

 • 635964065222659583471788098_crossroads_mobile_640.jpg__640x360_q85_crop.jpg

  Национален център по наркомании

  Анкетно проучване на нагласи и употребата на психоактивни вещества сред учениците

 • impact3.jpg

  Министерство на правосъдието

  Анализ на прилагането на Наказателния кодекс и оценка на изпълнението на Концепцията за наказателна политика 2010-2014 г.

 • ди.png

  Дипломатически институт към Министъра на външните работи

  Анализ, оценка и разработване на нови специализирани програми и методи в обучителните и изследователските дейности на Дипломатическия институт