Общественото мнение за войната в Украйна

Всички клиенти

В периода 08.10 - 28.10.2022 г. проведохме национално представително проучване относно общественото мнение за войната в Украйна. Проучването е осъществено сред 1004 пълнолетни български граждани, подбрани по пол, възраст и тип населено място. Повечето индикатори са сравними със стойностите, получени в изследване със същия дизайн и обем на извадката, проведено през април месец 2022 г.

Резултатите от изследването можете да видите тук:

/files/richeditor/ukraine-2022-11-10-fin.pdf