Bulgarian Business Climate Index [Четвърто тримесечие, 2022]

Всички клиенти

Bulgarian Business Climate Index (Индекс на бизнес климата в България/BBCI) е инструмент за оценка и анализ на състоянието на бизнес средата в България и проследяване на перспективите пред българския бизнес в краткосрочен и средносрочен план, който представлява актуализирана версия на ЕСТАТ Индекс на бизнес климата и е продължение на 28-те изследвания сред бизнеса, проведени в периода 2002-2008 г.

В периода 06.11 - 28.11.2022 г. проведохме национално представително проучване сред 800 нефинансови предприятия, което цели измерването на състоянието на компаниите и бизнес средата на България през четвъртото тримесечие на 2022 година. 

Резултатите от изследването можете да видите тук:

/files/richeditor/estat-bbci-report-iv.2022-2022-12-20.pdf