Нашите услуги

OrganRazv.png

Организационно развитие и консултиране

Всяка организация може да подобри резултатите си. Ние помагаме на своите клиенти да постигнат заложените цели.

Вижте повече
ProuchBusiness.jpg

Проучвания сред бизнеса

Мнението на бизнеса е от ключово значение за реализирането на успешни стратегически промени.

Вижте повече
StrategEval2.jpeg

Стратегическо планиране и оценка

Изработваме дългосрочни стратегии за нуждите на публичния и частния сектор.

Вижте повече
MonitorCampaigns.jpg

Мониторинг и оценка на информационни и комуникационни планове и стратегии

Помагаме на клиентите да оценят обективно своите информационни и рекламни кампании.

Вижте повече
MarketStrategy.jpg

Изготвяне и оценка на пазарни стратегии

Създаваме индивидуални маркетингови стратегии и базирани на обективни методи подходи за последваща оценка.

Вижте повече
FuncAnalysis.jpg

Функционални анализи

Подкрепяме клиентите си по пътя към най-ефективната организационна структура.

Вижте повече
law.jpg

Оценка на въздействието

Изготвяме оценки на въздействието от законодателни промени.

Вижте повече
Policy.jpg

Оценка на публични политики

Целта на публичните политики е да подобрява условията на живот и труд. Ние помагаме на своите клиенти да разберат какво са постигнали.

Вижте повече
shopping-2613984_1920.jpg

Познатост, нагласи и употреба на продукти и услуги

Анализираме представянето на клиента и на конкурентите му, за да откроим най-добрите възможности за развитие.

Вижте повече
family-2923690_1920.jpg

Анализ на клиентска удовлетвореност

Удовлетвореността на настоящите клиенти е задължително условие за бъдещия успех на всяка организация.

Вижте повече
Seminars.jpg

Провеждане и оценка на информационни събития и обучения

Познанието трябва да бъде споделяно. Ние подкрепяме клиентите си в намирането на най-правилния подход към всяка аудитория.

Вижте повече
ClientSatisf2.jpeg

Тестване на концепции за продукти и услуги. Продуктови тестове

Нашите клиенти знаят колко е важно да потърсят гледната точка на своите настоящи и потенциални потребители.

Вижте повече
mysteryshopping.jpeg

Таен клиент

Предлагаме работещи и лесни решения за проблемите с обслужващия персонал.

Вижте повече