Нашите услуги

Всички услуги

Световна банка - Световната банка предоставя на Агенция по обществени поръчки консултантска помощ за оценяване на националната система за обществени поръчки след влизане в сила на новото законодателство. Агенция ЕСТАТ осъществи проучване на разбиранията и нагласите по темата както сред възложителите, така и сред икономичестите оператори, участвали в търгове за избор на изпълнител. 

Министерство на туризма - Провеждане на Национално проучване за оценка на отношението към промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и категоризация на плажовете 

Министерство на младежта и спорта - Осъществяване на оценка на въздействието върху целевите групи от реализирането на Националната стратегия за младежта (2010 - 2020) и Националната програма за младежта (2011 - 2015)