Повече

Запознайте се с част от нашите клиенти

Всички клиенти

Министерство на туризма Актуализиране на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и изготвяне на план за действие към нея

Албена АДНагласи и предпочитания за морска почивка сред постоянно живеещите в страната пълнолетни граждани

Община Монтана -  Мониторинг и оценка на ефективността на маркетинговите дейности по Проект "Уикенд Северозапада", община Монтана
 
Община Хасково - Мониторинг и оценка на ефективността на маркетинговите дейности по проект: "Развитие на регионален туристически продукт: Хасково - Димитровград - Стамболово"
 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризмаПроучване на нагласите на туристическите предприятия, разработване на предложения за национални системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие, и тяхното популяризиране, по проект „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г
 
Министерство на икономиката и енергетиката - Анализ на причините за пътуванията на българи в страната и чужбина  по проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм  в Република България“
 
Община ВършецАнализ на ефективността, атрактивността и информативността на рекламните материали, разработени в рамките на проект на община Вършец "Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица, Годеч"
 
Община Стара ЗагораРазработване на маркетингов план на туристическа дестинация "Стара Загора" с фиксирани краткосрочни и дългосрочни цели и приложени подобрен план за действие за 2017 г. и по-общ план за действие за период до 2021 г.
 
Община Вършец - Оценка на устойчивостта на проект "Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.