Повече

Запознайте се с част от нашите клиенти

Всички клиенти

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД - Качество на обслужването и степен на удовлетвореност на пътниците и авиокомпаниите от услугите, предоставяни от Гражданско летище за обществено ползване Бургас и Гражданско летище за обществено ползване Варна (Ежегодно провеждано от 2011 г.)

Steer Davis Gleave Limited Sucursal en Espana - Нагласи на реални и потенциални потребители на градски транспорт в гр. Бургас

Пристанище Варна ЕАДОценка на удовлетвореността на потребителите от услугите на Пристанище Варна ЕАД

Пиър ту пиър ЕООД - Проучване сред жителите на град София - реални и потенциални потребители на услугите на "Столична компания за градски транспорт - София" ЕООД

Пристанище Бургас ЕАД - Специфики на круизното плаване в региона на Егейско, Мраморно и Черно море и крайбрежното плаване в България.