Повече

Запознайте се с част от нашите клиенти

Всички клиенти

Агенция за социално подпомагане - Изследване на прилаганите в страната стандарти за социални услуги за възрастни хора по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

Министерство на здравеопазванетоПознания, нагласи и поведение на младите хора  (15-24 г.) по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве

SC MEDNET SRL - Пазара на лекарства за гърло (продавани без рецепта)

BDI ResearchИзползване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) сред общопрактикуващите лекари в България. Проект на Европейската Комисия