Повече

Запознайте се с част от нашите клиенти

Всички клиенти

Национален център по наркомании - "Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на градовете Хасково и Ямбол" 

Национален център по наркомании - "Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в гимназиален курс на обучение (5-7 клас) в училищата на територията на град София"

Министерство на младежта и спорта - Оценка на въздействието върху целевите групи от реализирането на Националната стратегия за младежта (2010 - 2020) и Националната програма за младежта (2011 - 2015)

Джънкшън България ЕООД - Провеждане на количествени проучвания сред потенциални и действителни участници - младежи по програма "Еразъм+", както и сред персонал на училища, допустими за участие в конкретни дейности по програмата

Държавна агенция за закрила на детето - Оценка на резултатите от изпълнението на Националната стратегия за детето чрез извършване на специализирани проучвания и изследвания

Дипломатически институт към Министъра на външните работи - Профил на глобалния млад гражданин в рамките на проект "Европейска година за развитие 2015 (EYD 2015)"

Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" - Предприемачеството сред младите хора (между 15 и 29 г.)  и условия за неговото развитие

Национална мрежа за децатаПроучване на нагласите, страховете и вярванията на родителите по отношение на три права на децата за целите на многогодишната кампания на Национална мрежа за децата (НМД) за информиране на родителите и младите хора, бъдещи родители

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България - Фактори, водещи до извършване на насилие от деца и младежи на възраст 14 - 18 години

УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ - Медийно потребление и инфлуенсъри на децата и младите хора в България