Повече

Запознайте се с част от нашите клиенти

Всички клиенти

Център за икономическо развитие - Разпространение в България на новите форми на заетост. Специфики в тяхното функциониране и ефект върху пазара на труда.

Българска агенция за инвестицииПотенциал на човешкия капитал по административни области в България

Министерство на труда и социалната политикаПотребности на работодателите от работна сила с определени характеристики по проект "Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики"

Камара на строителите - Проучвания за идентифициране на потребността от професионални обучения в областта на устойчивото строителство и енергийната ефективност на сгради

Център за икономическо развитиеСтепен на информираност на бизнеса за различните гъвкави форми на трудова заетост - проучване за целите на проект "Телеуъркинг: нов начин на работа и живот"

Софияконцепт ЕООД - Проучване на използваемостта на френски език в България