За ЕСТАТ

Клиенти

Нашата Дейност

 
ЕСТАТ е изследователска и консултантска компания, създадена през 2002 г. Екипът на ЕСТАТ използва количествени и качествени методи за събиране на данни, на база на които изработва анализи в следните основни направления:
 
  • Туризъм
  • Медии и реклама
  • Деца и младежи
  • Технологии
  • Икономика и финанси
  • Социални услуги и здравеопазване
  • Спорт и свободно време
  • Транспорт
  • Образование и обучения
  • Околна среда
Екипът на ЕСТАТ включва специалисти по социология, статистика, маркетинг, политология, психология, икономика и финанси. В стремеж винаги да предлага на клиентите си цялостни решения, ние поддържаме и екип от постоянни консултанти в области като комуникации, реклама, медии и право.

 

История

 

От 2003 г. ЕСТАТ е член на ESOMAR – European Society for Opinion and Marketing Research.

През 2009 г. ЕСТАТ, заедно с 13 други компании, основава BAMOR (Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение).

От 2013 г. ЕСТАТ е член на АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България).

През 2018 г. ЕСТАТ въведе нова Система за управление на качеството (СУК) - ISO 9001:2015 с обхват „Предоставяне на консултантски услуги за нуждите на публичния и частния сектор. Изработване, мониторинг и оценка на планови, програмни и стратегически документи. Набиране, обработка и анализ на данни от проучвания. Организационно, проектно и инвестиционно консултиране, базирано на проучвания и анализи. Организиране и провеждане на събития и обучения.“.