УНИЦЕФ България

Всички клиенти

По поръчка на УНИЦЕФ България ЕСТАТ изпълнява три мащабни национални проучвания - сред пълнолетното население, сред деца и сред професионалисти, работещи с деца. И трите количествени проучвания имат за цел да оценят нагласите и степента на разпространение на насилие над деца в България.