Министерство на правосъдието

Всички клиенти

Анализиране и оценка на прилагането на Концепцията за наказателна политика за периода 2010-2014 г., оценка на прилагането на действащия НК и предлагане на промени в двата документа.