Количествено проучване относно насилието над деца в България

Провеждане на три национални количествени проучвания сред възрастни, експерти и деца на възраст 7-17 години.