Национална агенция за приходите

Всички клиенти

Организиране и провеждане на специализирано пазарно проучване на тема "Потребление на специфични стоки и услуги и източници за реализиране на доходи"