Национален център по наркомании

Всички клиенти

Провеждане на две представителни количествени проучвания:

"Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в гимназиален курс на обучение (8-12 клас) в училищата на територията на градовете Хасково и Ямбол" 

"Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците в гимназиален курс на обучение (5-7 клас) в училищата на територията на град София"