Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

Всички клиенти

Маркетингово проучване на качество на обслужване и степента на удовлетвореност на пътниците и авиокомпаниите от услугите, предоставяни на летища Варна и Бургас за 2017 г.