Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

Всички клиенти

От 2011 г. ЕСТАТ оценява ежегодно качеството на обслужване и степента на удовлетвореност на пътниците и авиокомпаниите от услугите, предоставяни на летища Варна и Бургас.