Дипломатически институт към Министъра на външните работи

Всички клиенти

Анализ, оценка и разработване на нови специализирани програми и методи в обучителните и изследователските дейности на Дипломатическия институт. 

Като част от проекта се включва:

  • Анализ на същестуващите обучителни програми и приложно-изследователска политика на Дипломатическия институт;
  • Сравнителен анализ на дейности на Дипломатическия институт и на две подобни дипломатически школи в държави-членки на ЕС;
  • Проучване на нагласите и потребностите на целевите групи; 
  • Извеждане на изводи, препоръки и разработване на нови специализирани програми и методи.